اطلاعیه 7- چاپ رایگان مقالات پذیرفته شده در مجلات علمی
1398/09/04
 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان کنفرانس می رساند ، پیرو رایزنی و هماهنگی های انجام شده کلیه مقالات پذیرفته شده کنفرانس در مجلات علمی تخصصی بصورت رایگان قابل نمایه سازی می باشد و فول تکست مقالات در این مجلات به چاپ خواهد رسید.
مجلات در حوزه تخصصی هم راستا با محورهای کنفرانس می باشند.