اطلاعیه 11-آماده سازی فرمت ارائه سخنرانی و پوستر
1398/12/19

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه در روز برگزاری همایش آماده کنند و به ایمیل oral.cnf@gmail.com ارسال نمایند.

(توجه نام فایل:hslconf کد مقاله  باشد)

فرمت ارائه سخنرانی

*نکته:
-فقط برای آن دسته ازپژوهشگرانی که فرمت خود رابه این ایمیل بفرستند،وقت سخنرانی در نظر گرفته می شود. 
-همراه داشتن فایل پاور پوینت در روز همایش اجباریست.
-تنها کسانی که قصد حضور در کنفرانس را دارند فایل را آماده نمایند.
 
پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر پوستر خود را جهت چاپ و نصب در روز برگزاری همایش آماده کنند و به
ایمیل poster.cnf@gmail.com (توجه نام فایل:hslconf کد مقاله  باشد) ارسال نمایند.